bglook0@gmail.com | пон.-петък 09:00-17:00

Политика за личните данни


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за B&D trading и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Би енд Ди трейдинг ООД /за кратко B&D по-долу/ ЕИК 104681982, адрес : България, Гр. В. Търново 5000, ул Краков 9 , офис 15 , МОЛ : Биляна Маринова

В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил в сайта и в полетата на формуляра за онлайн поръчка , Би енд Ди трейдинг ООД ясно маркира кои са задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и какъв е резултатът при отказ за тяхното попълване и предоставяне. Полетата са: Имена, email, телефон, адрес за доставка (държава, град, пощенски код, адрес). Тези данни се използват с цел да изпратим направената от вас поръчка до подаденото от вас име и адрес. Съгласявайки се с Общите условия за ползване, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност чрез редакция на настройките да ограничи или да забрани достъпа до личните си данни.

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП").  Събираме  и съхраняваме единствено в рамките на ЕС и  не споделяме тази информация с 3-ти страни. Данните се съхраняват на нает сървър с трета компания.

Кой има достъп до Вашите данни?
Фирмата B&D  ще действа само като персонален администратор на данни и ще обработва личните данни от името на шведската компания.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън групата B&D. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

Какво е правната основа за обработването/събирана на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Вашите права  като потребител/клиент

Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с B&D, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща 
bglook0@gmail.com

Право на пренос: 


Когато B&D  обработва Вашите данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили. 

Право на коригиране:  


Имате право да поискате коригиране на Вашите  данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в B&D, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от B&D по всяко време, освен в следните ситуации:

* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към B&D, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:  


Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на B&D .  B&D няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг: 
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия профил

Имате право да поискате B&D да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: 
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на B&D ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, B&D трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*акоB&D вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Право на възражение

Потребителят може да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от Би енд Ди трейдинг ООД по всяко време. Потребителят може да да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от Би енд Ди трейдинг ООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на bglook0@gmail.com. На същия адрес може да бъдат предявени и претенции от общ характер. Всички данни на клиента, описани по-горе, могат да бъдат премахнати по негово искане, но да се има в предвид, че ще загубим историята на направените от клиента поръчки.

Как можете да приложите Вашите права? 
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на 
bglook0@gmail.com

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на
bglook0@gmail.com и да напишете „Данни Защита“ като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:  
Ако смятате, че B&D обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

 

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.